Print

Toho & Miyuki Seed Beads Japan

Toho & Miyuki Seed Beads Japan

Toho & Miyuki Seed Beads (Size 15/0, 11/0, 8/0, 6/0)
Bugles, Miyuki Drops, Miyuki Delicas
Miyuki Magatama


Miyuki Magatama & Drop Beads

Miyuki Magatama & Drop Beads

Miyuki Seed Beads
Miyuki Magatama & Drop Beads (fringe beads)
Miyuki Delicas

Miyuki Delicas

Miyuki Delicas Seed Beads
Delicas size 11/0 & Delicas size 8/0
Toho Size 6/0 Seed Beads

Toho Size 6/0 Seed Beads

Toho Seed Beads
Size 6/0 = approx 4mm
Toho Size 8/0 Seed Beads

Toho Size 8/0 Seed Beads

Toho Seed Beads.
Size 8/0 = approx 3mm
Toho Size 11/0 Seed Beads

Toho Size 11/0 Seed Beads

Toho Seed Beads.
Size 11/0 = approx 2.2mm
Toho 15/0 Seed Beads

Toho 15/0 Seed Beads

Toho Seed Beads.
Size 15/0 = approx 1.5mm
Toho Permanent Finish Metallics

Toho Permanent Finish Metallics

Toho Seed Beads.
Permanent finish metallics 'royales'
                        Sizes 11/0 and 8/0
Miyuki & Toho Bugles

Miyuki & Toho Bugles

Miyuki & Toho Seed Beads
Miyuki 12mm Twisted Bugles
                        Miyuki & Toho Bugles (6mm)